กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*

Blogger
 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวไทเลย
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  650

  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*


  ถ้าหากเราจะรักใครสักคน

  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*
  *-* การที่เราจะรักใครสักคน *-*

  [WMA]http://baanmaha.us/paulpan/%E0%BE%C5%A7%C3%C7%C1%C1%D4%B5%C3/%C3%D1%A1%E0%CD%C2%E0%A8%E9%D2%CD%C2%D9%E8%E4%CB%B9.wma[/WMA]

 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ แป้งป๋อง
  วันที่สมัคร
  Sep 2006
  กระทู้
  1,224
  มันแม่นบ่น้ออ้ายเตี้ยยยยยยยยยย นู๋เฮ็ดบ่ได่ด๊อกกกกกก ::)::)

 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ขุนสุราพ่าย
  วันที่สมัคร
  Nov 2007
  กระทู้
  197

  พบปะพูดคุย ขอแค่ได้บอก...เราบริสุทธิ์ใจ

  รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง รู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูง ยังไงจะขอลองดูซักที

  :g ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที ไม่ว่ายังไงต้องลองดีซักวัน :g
  อยากรักก็ต้องเสี่ยง ไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝัน
  ลำบากลำบนไม่สนใจ ตะเกียกตะกายซักเพียงใด ก็ดีกว่าปล่อยเธอไปจากฉัน
  ตกหลุมรักจริงๆ เพราะรักจริงๆ เธอคงไม่ว่ากัน

  ........................................

  น้องขุนฯ มักไผ ปลื้มไผ น้องขุนฯกะสิบอกจ้าอ้ายเตี้ย ซามยังอยู่

  ::) ขอให้ข้าเจ้าได้รู้ก็พอ ว่าเฮาปลื้ม บ่ได้อยากครอบครอง แต่ให้รู้ว่าเฮาปลื้มกะพอจ้า ::)

 4. #4
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,100
  บล็อก
  9
  ขอบคุณสำหรับบทความซึ้งๆ แต่ว่าเหนื่อยคะกับความรักเหนื่อยหัวใจคิดว่าคงพอแล้วหล่ะ
  ไม่อยากเหนื่อยมากกว่านี้ขออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่า เหนื่อยกับการทุ่มเทใจ 8)

 5. #5
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวไทเลย
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  650
  น้องแป้ง คงสิแหม่นอยู่ดอกมั้งน้องหล่า::)

  น้องภู่ ดีแล้วหล่ะน้องหล่า บอกไปสา ฮักไผปลื้มไผ กะบอกออกไป ซามอยู่ เน๊าะ

  เจ๊ปุ้ย ถ้าหากเหนื่อยนัก ก็พักซะบ้าง ให้ทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง สลายไปด้วยกาลเวลา เน๊าะครับ และขอขอบคุณมากๆ ครับ ที่ลงเพลงให้ครับผม เจ๊ปุ้ย

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นวรัตน์
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  785

  ความเยือกเย็น

  การที่จะรักใครซักคน มันก็มีเหตุผลอยู่ที่ตัวของมันเอง
  เรามาดูข้อห้ามของความรักกันเถอะ
  ว่าอย่ารักเขาหรือเธอเพราะว่าเหตุผลแบบนี้

  ข้อห้ามของความรัก..
  อ ย่ า รั ก . . . เ พ ร า ะ ส ง ส า ร
  เ ข า รู้ ค ง ท ร ม า น ใ จ
  อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง คิ ด ว่ า ล อ ง ๆ ค บ ไ ป
  แ ต่ เ ธ อ จ ง เ ชื่ อ ใ จ ใ น ตั ว เ ข า
  อ ย่ า รั ก . . . เ พ ร า ะ เ พื่ อ น ว่ า ดี
  เ พ ร า ะ ค น ค น นี้ อ า จ ไ ม่ ไ ด้ รั ก เ ร า
  แ ต่ รั ก เ พ ร า ะ เ ธ อ รั ก เ ข า
  แ ล ะ มั่ น ใ จ จ ะ ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น
  อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง คิ ด ว่ า พ อ ค บ ไ ด้
  ถ้ า เ ข า ไ ม่ ใ ช่ ค น ที่ เ ธ อ ฝั น
  อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง แ ค่ ฆ่ า เ ว ล า ไ ป วั น ๆ
  เ พ ร า ะ เ ธ อ กำ ลั ง ฆ่ า ค น ค น นั้ น
  ใ ห้ ค่ อ ย ๆ ต า ย
  อ ย่ า รั ก ถ้ า หั ว ใ จ เ ธ อ กำ ลั ง ก ล้ำ ก ลื น
  เ พ ร า ะ เ ธ อ ค ง ไ ม่ อ า จ ฝื น
  ค ว า ม รั ก มี ค ว า ม สุ ข ไ ด้
  อย่ า รั ก ค น ที่ ผ่ า น เ ข้ า ม า แ ล้ ว ผ่ า น ไ ป
  แ ต่ จ ง รั ก ค น ที่ เ ธ อ ห ยุ ด เ ข า ไ ว้ ด้ ว ย รั ก
  อ ย่ า รั ก แ ล ะ รี บ จ ะ ผู ก พั น
  ถ้ า ค น ๆ นั้ น เ ธ อ พึ่ ง รู้ จั ก
  อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ จ . . . ใ ห้ รั ก ใ ค ร ง่ า ย ๆ นั ก
  จ ง ดู ใ จ กั น สั ก พั ก ก่ อ น จ ะ เ ชื่ อ ใ จ
  อ ย่ า รั ก . . . ใ ค ร ห ล า ย ๆ ค น
  เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ท น เ ป็ น ร อ ง ไ ด้
  แ ต่ รั ก ค น ที่ เ ธ อ พ ร้ อ ม จ ะ ใ ห้ เ ข า ทั้ ง หั ว ใ จ
  แ ล ะ พ ร้ อ ม จ ะ เ คี ย ง ข้ า ง กั น ไ ป
  .....ชั่ ว นิ รั น ด ร์

  ถ้าคุณทำได้ดังนี้คุณก็จะไม่เป็นทุกข์กับความรัก

  :) :)

 7. #7
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ขุนสุราพ่าย
  วันที่สมัคร
  Nov 2007
  กระทู้
  197

  พบปะพูดคุย แบบว่ามันโดน

  โอ๊ยหนอ .... คือมาคมคักแท้ บาดลงจนว่าใจน้องสิขาด

  อ ย่ า รั ก ... เ พี ย ง แ ค่ ฆ่ า เ ว ล า ไ ป วั น ๆ

  เ พ ร า ะ เ ธ อ กำ ลั ง ฆ่ า ค น ค น นั้ น ใ ห้ ค่ อ ย ๆ ต า ย ... พ ะ น ะ

 8. #8
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวไทเลย
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  650
  ความรัก มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ตามกันไปทั้งนั้นหล่ะครับ ทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่มีทั้งดีทั้งร้าย กะคือคนเฮาทุกคน ทั้งดีทั้งเลว ปนเปกันไป บ่มีไผดีทั้งหมด และบ่มีไผเลว ทั้งหมดดอกครับ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •