มนแคนออกชุดใหม่แล้ว

พี่น้องได้ฟังกันไป่ครับ

สิบล้อหาละได้ฟังเพลงเดียว

สร้างฝันด้วยกันบ่

ฟังแล้วม่วนหลาย

แล้วคนอื่นเป็นจังได๋แนน้ออออออออออ


สิบล้อน้อย