***...รู้...รัก...ฤา...ลืม...***
รู้...ศาตรา อาวุธ หาไดเปรียบ
รู้...มิมี ใครเทียบ แสนยาได้
รู้...ยังแพ้ แก่เธอ อยู่ร่ำไป
รู้...พ่ายคำ ยิ่งใหญ่ ในแดนดิน
----
รัก...จรรโลง โลกนี้ สีสดใส
รัก...ห่างหาย หดหู่ ให้ถวิล
รัก...เพียงเธอ จมจ่อม เกินใจจินต์
รัก...ตราบสิ้น ดินฟ้า มามลาย
----
ฤา...สิ่งใด เทียบได้ ซึ่งความรัก
ฤา...ใครจัก เคียงชิด ไม่ห่างหาย
ฤา...มีสิ่ง ยืนยง ไม่เปลี่ยนไป
ฤา...เทียบเท่า หัวใจ ที่ให้เธอ
----
ลืม...ความทุกข์ ความเหงา และเศร้าจิต
ลืม...ความคิด หยุดที่ เธอเสมอ
ลืม...ทุกสิ่ง ทุกคน ที่เคยเจอ
ลืม...ว่าฝัน ละเมอ หรือเรื่องจริง