เพราะเธอคือคนดีของฉัน
และเป็นคนสำคัญที่มั่นหมาย
คนที่ฉันทุ่มเททั้งใจกาย
มีความหมายในใจฉันอย่างมั่นคง
ฉันควรจะรักเธอให้มากยิ่ง
จะหาสิ่งใดควรค่าคงไม่เหมือน
คงไม่มีเหตุผลใดมาลบเลือน
จิตย้ำเตือนอยู่เสมอเธอคนเดียว
หากวันใดฉันขาดเธอคงย้ำแย่
ต้องอ่อนแอสิ้นหวังไร้ความหมาย
ฉันต้องทนทรมานทั้งใจกาย
อาจต้องวายชีวาคราคราสิ้นเธอ