:: ลูกอีสาน ::

ลูกอีสาน นับแสนล้าน พล่านพลัดถิ่น
เสาะหาอยู สู้หากิน ดิ้นหาสุข
เสนอเนื้อ สนองน้ำ ในนามทุกข์
เคี่ยวอั่งอุก ธรรมชาติ วัฒนธรรม
ลูกอีสาน
ลูกอีสาน แต่วันวาน บ้านกับโลก
เผชิญโชค ตระเวนชะตา ถลาถลำ
บนถนน ข้างถนน ผจญกรรม
ล่องลำแคน สะทกสะท้าน บ้านกับเมือง
ลูกอีสาน
ลูกอีสาน เล่าตำนาน เนิ่นนานโน้น
เสียงตะโกน อดีตก้อง ทุกท้องเรื่อง
อนาคต ปัจจุบัน อันรองเรือง
ซับสืบเนื่อง เลือดวิถี โขง-ชี-มูล
ลูกอีสาน
ลูกอีสาน จิตวิญญาณ ขานสำนึก
หลอมรู้สึก มิรู้จบ มิลบสูญ
ระคนคิด ระคนคำ ยิ่งค้ำคูณ
หนึ่งนักเขียน ชื่อ คำพูน บุญทวี
ลูกอีสาน
ลูกอีสาน ผู้สื่อสาร โลกอ่านเขียน
ถึงแปรเปลี่ยน ยุคสมัย ไว้ศักดิ์ศรี
ปรากฎการณ์ วรรณกรรม กำเนิดมี
เริ่มต้นที่ ลูกผู้ชาย ผู้ขายแรง
ลูกอีสาน
ลูกอีสาน ผู้พลัดบ้าน ผ่านเหนือใต้
คึดฮอดบ้าน มิพรากไกล ไม่ทิ้งแหล่ง
ต่อสะพาน วัฒนธรรม เหนือกำแพง
เปล่งสีแสง สู่พิสุทธิ์ มนุษยชน
ลูกอีสาน
ลูกอีสาน เราขับขาน ผ่านหนังสือ
อ่านลายมือ สื่อลายไม้ เขียนลานข้น
เลือดต่อเลือด ลูกต่อลูก ผูกลายคน
ลูกอีสาน คือลายทน คือลายธรรม
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
:)