"....เพียงเติบโต....ไม่ได้เปลี่ยนไป...."


เวลาหมุนผ่านไป...
บ่อยครั้งที่มีคนบอกว่าฉันเปลี่ยนไป
ฉันเองก็ตอบไปบ่อยครั้งว่าไม่ได้เปลี่ยน
เพียงแต่ที่ทุกคนเห็นว่าฉันเป็น...
ไม่เหมือนเดิมนั่นน่าจะเพราะทุกคนต่างก็เติบโตขึ้น


กาลเวลา...ประสบการณ์...ล้วน ทำให้ทุกคนเติบโต
จากต้นกล้าเป็นต้นไม้ใหญ่ มีจุดเด่นบ่งบอกความเป็นตัวตน...ที่ชัดเจน
มากขึ้น...และมากขึ้น มุมที่เธอมองฉัน...ต่างไป
มุมที่ฉัน มองเธอ...ก็ต่างไปเช่นกัน
เพราะอย่างนั้น...จึงไม่มีใครที่เหมือนเดิม


เวลายังคงหมุนไป...
จากวันเป็นเดือน...จากเดือน...เป็นปี...
ฉันห้ามเวลาไม่ให้หมุนไม่ได้
เหมือนที่ฉันไม่อาจห้ามให้ตนเอง...เติบโต...
แต่มีความจริงข้อหนึ่งยังคงอยู่
คือฉัน...ยังเป็นฉัน...
แม้เติบโต...คล้ายว่าเปลี่ยนแปลง...
แต่ฉันก็ยังเป็นฉัน ความทรงจำเจ็บปวดไม่ว่าคราไหน
ความรู้สึกสุขล้นไม่ว่าครั้งใด
สิ่งเหล่านั้น...ยังอยู่กับฉันเสมอ


หัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม...แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
ความรู้สึกทุกอย่างยังคงอยู่...ไม่เปลี่ยน...
สิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องยืนยัน
สิ่งที่เป็นประสบการณ์เฉพาะตัว
สิ่งที่บอกว่าฉัน...เป็นฉัน
สบตาฉัน...แล้วเธอจะได้รู้ว่าฉัน...
เป็นคนเดิม...ไม่ใช่ใครที่เธอไม่เคยรู้จัก
....แน่นอน...


" ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย
จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง "


*****************************************