พิมพ์ชื่อลงไปที่ช่อง > name แล้วคลิ๊กที่ >>profile >>>พิมพ์ระหัสผ่าน

แนะนำสำหรับท่านที่เป็น Mod อยู่แล้วกรุณาใช้ชื่อเดิม เนื่องจากจะได้สิทธิ์
ในการลบ หรือแบนสมาชิก ที่เข้ามาก่อกวน