กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: ความรู้สำหรับนักจัดรายการเพลง DJ (Disc Jocky)

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ ฅนภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  2,115
  บล็อก
  1

  ความเยือกเย็น ความรู้สำหรับนักจัดรายการเพลง DJ (Disc Jocky)

  ความรู้สำหรับนักจัดรายการเพลง DJ (Disc Jocky)

  รายการเพลง
  วัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก


  รูปแบบการนาเสนอรายการเพลง
  1. เพลงอย่างเดียว ไม่มีบรรยาย / พูดคุย
  2. มีการประกาศแต่ชื่อเพลง
  3. มีการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงและศิลปิน เช่น ความเป็นมาของเพลง นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง
  4. มีการนาเสนอเรื่องอื่น ๆ ด้วยเช่น เทคโนโลยี ท่องเที่ยว หนังสือ

  ประเภทของรายการเพลง
  1. ดนตรีและเพลงยอดนิยมปัจจุบัน (Current Pop-Hits) เป็นการนาเสนอเพลงที่กาลังอยู่ในความนิยม โดยดูความนิยมจากการจาหน่ายเทปเสียงที่มียอดจาหน่ายสูงสุด หรือดูจากการขอเพลงของผู้ฟังตามรายการต่าง ๆ
  2. ดนตรีคลายอารมณ์ (Easy Listening) เป็นการนาเสนอเพลงที่กาลังเป็นที่นิยมเช่นกัน แต่เป็นเพลงที่มีจังหวะหรือท่วงทานองช้าถึงปานกลาง หรือเป็นเพลงบรรเลง ฟังสบาย
  3. ดนตรีเริงอารมณ์ (MOR = Middle of the Road) การนาเสนอคล้ายกับ Easy Listening แต่จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วกว่า มักเป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง นิยมใช้เพลงร็อคจังหวะปานกลาง หรือจังหวะเต้นรา แบบ Disco
  4. ดนตรีสมัยเก่า (Oldies) เป็นการนาเสนอเพลงในอดีตในยุคต่าง ๆ รายการเพลงแบบนี้ถือเป็นการอนุรักษ์เพลงเก่า ๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักพร้อมทั้งยังตอบสนองกลุ่มผู้ฟังในยุคต่าง ๆ ด้วย
  5. ดนตรีพื้นเมือง (Folk) เป็นการนาเสนอเพลงพื้นเมืองในอดีต เพลงลูกทุ่งในปัจจุบันที่นาเอาท่วงทานองและแนวคาร้องในอดีตมา ประยุกต์
  6. เพลงคลาสสิก (Classical) เป็นการนาเสนอเพลงในอดีตที่บรรเลงด้วยวงดนตรีซิมโฟนี ดนตรีโอเปร่า ดนตรีแชมเบอร์ ที่ยังคงนิยมฟังมา จนถึงปัจจุบัน เพลงไทยเดิมของประเทศไทยก็จัดเป็นเพลงคลาสสิกเช่นกัน
  7. เพลงแจ๊ส (Jazz) เป็นเพลงที่มีถิ่นกาเนิดในสหรัฐอเมริกา เพลงประเภทนี้มีท่วงทานองและจังหวะที่อิสระและแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์ของเพลง เพลงกลุ่มนี้มักเป็นเพลงบรรเลง นอกจากนี้ยังมีประเภทของเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงของชนชาติต่าง ๆ เพลงเกี่ยวกับศาสนา

  องค์ประกอบการจัดรายการเพลง
  1. วัตถุประสงค์รายการเพื่ออะไร เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อให้ความรู้ ( เกี่ยวกับเพลง สารประโยชน์ )
  2. กลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่น คนทางาน ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก
  3. เนื้อหา คือ เพลงที่เลือกเสนอ จะเป็นเพลงประเภทอะไร
  4. เวลาออกอากาศ
  5. ความยาวรายการ
  6. สถานีวิทยุกระจายเสียง (AM/FM)

  ผู้จัดหรือผู้นาเสนอรายการเพลง (Music Announcing) ทาหน้าที่เลือกเปิดเพลงประเภทต่าง ๆ สาหรับผู้นาเสนอรายการเพลงยอดนิยม (Popular Music) นิยมเรียกว่า Popular - music Announcing หรือ DJ =Disc Jocky

  ประเภทของ DJ แบ่งได้ตามบทบาทในการจัดรายการ
  1. Low-profile DJ เป็นผู้จัดรายการที่มีหน้าที่เปิดเพลงเป็นหลัก เป็นรายการที่เน้นการเปิดเพลงเป็นหลักและมักเป็นเพลงประเภทบรรเลง เช่น เพลง classic ซึ่งผู้ฟังต้องการซาบซึ้งกับเสียงดนตรี บทบาทของ DJ เป็นเพียงผู้เปิดเพลงและพูดเพียงเล็กน้อย
  2. Specialist DJ เป็นผู้จัดรายการที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยเฉพาะในเรื่องเพลง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเพลงเป็นอย่างดีหรืออย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ประวัติของศิลปิน ผู้แต่งเพลง นักดนตรี เรื่องราวของเพลงในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ต่อเพลงนั้น ๆ ได้ เพลงที่นาเสนอ ได้แก่ Jazz , Opera , Folk , Rock เป็นต้น รายการประเภทนี้นอกจากการได้รับอรรถรสทางดนตรี ผู้ฟังยังต้องการความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือดนตรีนั้นๆ
  3. Personality DJ เป็นลักษณะผู้จัดรายการเพลงในปัจจุบัน คือ เปิดเพลง สลับการพูดคุยเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน เน้นการเปิดเพลงที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น ผู้จัดรายการมีลีลาที่เป็นของตัวเอง สร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้ฟัง สร้างความบันเทิงด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยทั่วไปจะต้องควบคุมอุปกรณ์และเครื่องมือเองด้วย รายการประเภทนี้ผู้ฟังต้องการความเพลิดเพลินในการฟังเพลง และเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขอเพลง เล่นเกม พูดคุยกับผู้จัดรายการด้วย DJ ถือเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสาคัญของรายการนั้น

  คุณลักษณะของ DJ
  1. ควรมีความสนใจ รอบรู้เรื่องเพลง ฟังเพลงมาก ๆ มีความรู้เรื่องเพลง กระบวนการผลิต ทีมผลิต ในแต่ละเพลงแต่ละอัลบั้ม
  2. พูดเก่ง นับเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของ DJ แต่ต้องพูดให้คนฟังเข้าใจง่าย เล่าเรื่องให้ชัดเจน คือ เรารู้ว่าเราจะพูดอะไร อย่างไร
  3. มีทักษะการพูด มีศิลปะการพูด มีจิตวิทยาในการสื่อสารและโน้มน้าวใจ
  4. ภาษาอังกฤษใช้ได้
  5. น้าเสียงชัดเจน แจ่มใส
  6. พูดจาชัดเจน ถูกต้องตามอักขระ
  7. มีความเป็นกันเอง
  8. มีอารมณ์ขัน
  9. สุภาพ ไม่ดูถูก ไม่ยกตนข่มท่าน
  10. เป็นตัวของตัวเอง
  11. มีรสนิยมในการฟังเพลงที่ดี
  12. มีความรู้รอบตัวสูง ติดตามข่าวสาร อ่านมาก ๆ รับสื่อมาก ๆ ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลา เพื่อเสริมความคิดวิสัยทัศน สามารถสื่อสารได้กับทุกกลุ่ม เช่น การสื่อกับเด็ก ก็ต้องรู้ว่า เด็กชอบหรือสนใจอะไรและถ้ามีโอกาสก็ต้องลงไปเรียนรู้
  13. มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์นาสาระประโยชน์มาพูดสอดแทรกในรายการ 14. ขยันทางาน ต้องรู้ว่ามีศิลปินคนใดออกเพลงมาใหม่ ๆ บ้าง ยิ่งปัจจุบันมีศิลปินมาก อัลบั้มเพลงถูกผลิตขึ้นใหม่
  15. มีมนุษยสัมพันธ์และเปิดใจกว้าง อยากรู้จักคนใหม่ ๆ
  16. ฟังรายการหรือการจัดรายการของคนอื่นด้วย ฟังหลาย ๆ รายการ เพื่อเรียนรู้ มิใช่เลียนแบบ
  17. ทางานด้วยใจรัก
  18. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
  19. ใจเย็น มีเหตุผล เป็นกลาง มองโลกในแง่ดี
  20. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  21. ถ้ามีผู้ร่วมรายการต้องทาตัวเป็นพี่เลี้ยงที่ดี
  22. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องส่งหรือห้องบันทึกเสียง เนื่องจากปัจจุบัน DJ จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องมือ
  23. สามารถเชื่อมโยงรายการได้อย่างกลมกลืน
  24. มีความสานึกในหน้าที่ของสื่อมวลชนที่รับผิดชอบต่อสังคม
  25. พึงสานึกเสมอว่า เรามีหน้าที่ให้ความสุขกับผู้ฟัง เป็นเพื่อนกับผู้ฟัง ให้ผู้ฟังมีความรู้สึกว่ามีเพื่อนรู้ใจมานั่งพูดคุยเปิดเพลงให้ฟังอยู่ใกล้ ๆ


 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,936
  บล็อก
  9
  อ่านแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะจ้า ถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบนิเทศน์ศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
  พวกเราก็ภูมิใจทำหน้าที่เป็นดีเจบ้านมหาอีสานเรดิโอ เพื่อสอดคล้องกับเวบของพวกเฮา
  ได้เท่าที่ทำดีที่สุดค๊า ก็จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆจ้า เพื่อจะเป็นดีเจมืออาชีพ อิ อิ

 3. #3
  ขอบคุณหลายๆเด้อ ที่นำเอาความฮู้มาตื่มให้ หนุ่มโจ้โก้ ผู้บ่าวแดนลำดวน ดีเจเว้าอีสานเมืองอุตรดิตถ์

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •