"หลู" อ่านว่า หลู นี่หล่ะ หมายถึงการหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจ ไม่คาดคิด
เช่น การหลุดออกมาจากครรภ์ของตัวอ่อน ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ก็ตาม
เอิ้นว่า "หลูลูก"
หรือ กำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่ ตอนยกหวดขึ้นจะเอามาส่ายในกระโบม
ถาดรองหวดได้ขาดหลุดออกมา ข้าวหล่นตกลงมากองแอ๊ะแย๊ะ บ่ได้กินซ่ำ
อันนี้กะเรียกว่า "ข้าวหลูหวด"