สำหรับโปรแกรมไออี ดูตามภาพประกอบเลยน่ะครับ

ภาพที่ 1
วิธีลบไฟล์แคสใน Ie ทิ้ง เมื่อใช้งานห้องแชท หรือฟังเพลงไม่ได้

ภาพที่ 2
วิธีลบไฟล์แคสใน Ie ทิ้ง เมื่อใช้งานห้องแชท หรือฟังเพลงไม่ได้