มือเปล่าช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น รอดตายได้ไม่แพ้'จุมพิตชุบชีวิต'

แพทยสมาคมโรคหัวใจอเมริกันประกาศแนะนำว่า การปฐมพยาบาลคนผู้ใหญ่ที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ด้วยการ ใช้มือกดตรงกลางหน้าอกแรงและเร็ว ก็ได้ผลดีไม่แพ้การใช้ปากต่อปาก ที่เรียกว่า “จูบช่วยชีวิต” เช่นกัน

คณะกรรมการปฐมพยาบาลคนไข้โรคหัวใจฉุกเฉินของสมาคม เป็นผู้ออกคำแนะนำ ในวารสารวิชาการ“การไหลเวียนของโลหิต” กล่าวว่า ตกลงใจที่จะแนะนำให้ทราบทั่วกัน หลังจากที่ได้มีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาลผู้ที่หัวใจหยุดเต้น

แพทยผู้เชี่ยวชาญหวังว่า คำแนะนำดังกล่าว จะทำให้มีผู้เต็มใจให้การช่วยเหลือ เมื่อประสบกับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นฉุกเฉินมากขึ้น เพียงแต่ใช้มือเปล่ากดตรงกลางหน้าอก อย่างแรงและเร็ว จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางแพทย์ฉุกเฉินเท่านั้นกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คนไข้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นตั้ง 2-3 เท่า เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย และยังช่วยให้ไม่ต้องลำบากใจ ที่ต้องช่วยปฐมพยาบาลแบบใช้ปากต่อปากอีกด้วย

ในบางชาติ อย่างเช่นที่อินเดีย ปีหนึ่งๆ จะมีคนไข้หัวใจหยุดเต้นกะทันหันมากระหว่าง 5-7.5 แสนราย และส่วนใหญ่ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ มักจะเกิดนอกโรงพยาบาล.


โค้ด PHP:
http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology&content=84969