อ้อมกอดของหัวใจ
ห่วงใย ห่วงหา นับจากวันนั้น
อ้อมกอด ความรัก ความผูกพัน
สานเรามั่น ด้วยรัก ถักทอเป็นสายใย
สายลมล่อ..... ล้อเล่น
ดั่งเฉกเช่น.... สายห่วงใย
ล่อรัก .......ปักดวงใจ
น้ำตารินไหล.... รักไร้..... โรยลา