ทำไมเทวดาอินทร์พรหมไม่เคยช่วยมนุษย์ยามเกิดภัยพิบัต ิ(ดังตฤน)

ถาม – ได้ยินว่าเทวดาอินทร์พรหมยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์มาก แล้วทำไมไม่เห็นมาช่วยเหลือมนุษย์จากภัยพิบัติ หรืออย่างน้อยก็มาปรากฏตัว มาสั่งสอนให้มนุษย์เห็นว่านรกสวรรค์มีจริง ทำไมต้องทำลับๆล่อๆเหมือนมาเข้าฝันหรือมาดลใจ หรือมาช่วยทั้งทีก็ช่วยแบบอ้อมๆ ถ้าเห็นผู้ก่อการร้ายทำไม่ดี เหตุใดจึงไม่ส่งสายฟ้ามาฟาดเปรี้ยงให้พินาศกันไปข้างหนึ่งเลย?

อันนี้คุณต้องเข้าใจว่าเทวดาเกิดจากกรรม สภาวะแห่งเทวดาเป็นผลของกรรม ฉะนั้นเทวดาจึงไม่ได้อยู่เหนือวิบากกรรม

คำว่า ‘วิบาก’ หรือ ‘ผลแห่งกรรม’ นั้น เป็นพลังธรรมชาติเหมือนๆกัน มีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดเหมือนๆกันครอบคลุมทั้งอนันตจักรวาล ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต มนุษย์ หรือเทวดาอินทร์พรหม ต่างก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของวิบากกรรมทั้งสิ้น ไม่มีใครดิ้นหนีรอด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีใครทำลายวิธีรับผลกรรมของผู้ใดได้

จริงอยู่แม้มีช่องทางเชื่อมต่อสื่อสารกับภพภูมิอื่นได้ด้วยเทคโนโลยีไร้สายทางจิต ก็หาใช่จะไร้ข้อจำกัด นึกอยากไปคุยกับใครก็ปรี่เข้าไปเอ่ยปากพูดง่ายๆ ต่างจากที่พวกเรามีร่างหยาบด้วยกัน ใคร่ทักคนแปลกหน้าก็ทักเลย การสื่อสารทางจิตแบบข้ามภพนั้นเต็มไปด้วยเงื่อนไขร้อยแปด เช่นเคยมีกรรมสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนบ้าง มนุษย์คนนั้นอยู่ในสถานที่และเวลาอันเอื้อต่อการสื่อสารหรือไม่ ฯลฯ ฉะนั้นแม้อยากให้คนทั้งโลกเห็นถูกเห็นชอบเพียงใด ก็ใช่จะเปิดเวทีปราศรัยชี้ทางสวรรค์กันโดยสะดวก

แล้วเทวดาอินทร์พรหมนั้น แม้ยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ยิ่งใหญ่อยู่ในขอบเขตมิติของตนครับ หมายความว่าไม่ใช่นึกครึ้มขึ้นมา อยากพังโลกก็เสกสายฟ้าถล่มเมืองตูมๆได้เหมือนในหนัง โลกและจักรวาลเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างที่เห็น ก็เพื่อรองรับกรรมต่างๆของสรรพสัตว์ และไม่เคยมีกรรมของใครยิ่งใหญ่พอจะทำลายหรือสร้างแหล่งรับกรรมให้กับสัตว์อื่น แต่ละชีวิตต้องสร้างกรรมด้วยตนเอง และเสวยกรรมของตนเองไปจนกว่าจะหมดเวลา เป็นเช่นนี้เสมอมา และจะเป็นเช่นนี้ตลอดกาล
http://dungtrin.com