เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ฝีมือไทย
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กับเทคโน โลยีที่ช่วยลดอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง

ด้วยงานวิจัยฝีมือไทย "เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพา" รุ่นใหม่ล่าสุดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) บอกว่า เนคเทคได้พัฒนาต้นแบบ เครื่องตรวจวัดแอลกอ ฮอล์จากลมหายใจแบบพกพา มาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันพัฒนามาถึงรุ่นที่ 5 เรียกว่า "SAM-05" ผ่านการทดสอบใช้งานจริงภาคสนามจากกองบังคับการตำรวจจราจร ปรากฏผลเป็นที่พอใจ และสามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพา เป็นเครื่องที่หัววัดสร้างจากเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่ง ราคาไม่แพง สามารถนำไปใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะเบื้องต้น เพราะมีความไวสูง

ทั้งนี้ "SAM-05" ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทย โดยผลิตจากพลาสติก ABS เกรดพิเศษ ที่ทนต่อแรงกระแทก มีขนาดกะทัดรัด เหมาะมือ น้ำหนัก 180 กรัมไม่รวมแบตเตอรี่ ใช้งานได้สะดวก โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจโดยตรงไม่ต้องใช้หลอดเป่าให้สิ้นเปลือง สามารถลดเวลาในการตรวจสอบและวัดได้โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องออกมาจากรถยนต์ ทราบผลได้ทันที นอกจากนี้หน้าจอแสดงผลยังออกแบบให้มีไฟเรืองแสง สะดวกต่อการใช้งานเวลากลางคืนอีกด้วย

สำหรับความแม่นยำ นักวิจัยบอกว่า แตกต่างจากของนำเข้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เกิน 1 % แต่ราคาถูกกว่าถึง 5 เท่าคือผลิตเองประมาณ 8 พันบาท แต่ของนำเข้าราคาประมาณ 4 หมื่นบาท

ปัจจุบันเนคเทคสามารถผลิต "SAM-05" ในระดับอุตสาหกรรมได้แล้ว ซึ่งนอกจากจะผลิตเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรแล้ว ยังสามารถผลิตเพื่อ ให้ภาคเอกชนอย่างเช่นบริษัทขนส่ง ใช้ตรวจ สอบพนักงานขับรถ หรือร้านอาหารใช้ตรวจสอบพนักงานได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เนคเทคในนามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีได้เตรียมส่งมอบ "SAM-05" จำนวน 100 เครื่อง ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

...ขับขี่ปลอดภัย...จำไว้...เมา...ไม่ต้องขับ!!!.