ฉันรู้ว่าควรรักเธอได้แค่ใหน
และก็รู้ในความเป็นไปในทุกวันนี้
ยืนอยู่ห่างห่างมองเธอห่างห่างในทุกนาที
ก็รู้ว่าวันนี้เรา..รักกัน
ฉันรู้ว่าควรยืนอยู่ตรงใหน
เมื่อเธอเปลื่ยนไป...ไม่เหมือนวันนั้น
แม้เธอจะยืนอยู่ตรงใหน...รักไครต่อไครในแต่ละวัน
ฉันขอยืนอยู่ตรงที่ของฉัน...และรักเธอทุกวันเท่านั้น ฉันก็พอ
ฉันรู้