สงกรานต์ปีนี้ ผมบ่ไ้ด้่เมือบ้าน
ไผได้เมือบ้านกะเอาเข้าขึ้นมากินนำแน่เด้อ
มาอยู่กรุงเทพจั่งแม่นเหลือใจหลาย
เฮ็ดนาตะน้อยจนว่าใหญ่ บัดแล้ว ได้ หั่นได้ซื้อเข้าเขากินว่านี่แมะ สงกรานต์พี่น้อง