วิธีสังเกตุสถานะสมาชิกของท่านว่าพร้อมใช้งานแล้วหรือไม่
ให้สังเกตุ สี ของท่าน ว่าอยู่ในสถานะสีอะไร

ถ้าสีดำ แสดงว่ายังไม่ยืนยันอีเมล์ตัวเอง

ถ้าสีฟ้า ยืนยันอีเมล์เรียบร้อย อยู่ระหว่างตรวจสอบจากผู้ดูแล

สมาชิกใหม่ที่ยังโพสต์ข้อความไม่ได้ อ่านที่นี่ ถ้าสีฟ้ามีไอคอนการตูน ผ่านการตรวจสอบ แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว

วิธีแอคทีฟอีเมล์ตามภาพด้านล่าง
สมาชิกใหม่ที่ยังโพสต์ข้อความไม่ได้ อ่านที่นี่