งวยงง .. หลงทาง
เคว้งคว้าง อ้างว้าง .. เปลี่ยวเหงา
ไร้รัง พักพิง .. เจ็บร้าว
เหน็บหนาว กอดกาย .. กลางสายลม
คิดถึง รังอุ่น ... เคยแอบ
ฟางนุ่ม เคยแนบ .. กายห่ม
ป่านนี้ ราร้าง .. ห่างชม
ใจข่ม หนาวหวน .. คืนรัง....บ้านมหา