กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕

Blogger
 1. #1

  อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕


  [Fm]http://www.watthaiparis.org/flash/mp3ss5e.swf[/Fm]
  ผู้รักษาศีลข้อที่ ๑ คือไม่ฆ่าสัตว์ตัวชีวิต (ไม่ทำปาณาติบาต)
  ย่อมได้รับอานิสงส์ถึง ๒๓ ประการ คือ
  ๑. บริบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ คือร่างกายไม่พิกลพิการ
  ๒. มีกายสูงและสมส่วน
  ๓. สมบูรณ์ด้วยความคล่องแคล่ว
  ๔. เป็นผู้มีเท้าประดิษฐานลงด้วยดี
  ๕. เป็นผู้สดใสรุ่งเรือง
  ๖. เป็นคนสะอาด
  ๗. เป็นคนอ่อนโยน
  ๘. เป็นคนมีความสุข
  ๙. เป็นคนแกล้วกล้า
  ๑๐. เป็นคนมีกำลังมาก
  ๑๑. มีถ้อยคำสละสลวยเพราะพริ้ง
  ๑๒. มีบริษัทบริวารมิได้พลัดพรากจากตน
  ๑๓. เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัว
  ๑๔. ข้าศึกศัตรูทำร้ายมิได้
  ๑๕. ไม่ตายด้วยความเพียรของผู้อื่น
  ๑๖. มีบริวารหาที่สุดมิได้
  ๑๗. รูปสวย
  ๑๘. ทรวดทรงสมส่วน
  ๑๙. ป่วยไข้น้อย
  ๒๐. ไม่มีเรื่องเสียใจ
  ๒๑. เป็นที่รักของชาวโลก
  ๒๒. มิได้พลัดพรากจากผู้หรือสิ่งที่รักและชอบใจ
  ๒๓. มีอายุยืน
  รักษาศีลข้อ ๑ คือไม่ฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  มีคุณานิสงส์ ล้วนแต่น่าพอใจ ล้วนแต่ทำให้สุขใจ


  ผู้รักษาศีลข้อที่ ๒ คือข้อไม่ลักทรัพย์(อทินนาทาน)
  ผู้รักษาย่อมได้รับอานิสงส์ถึง ๑๑ ประการ ดังนี้
  ๑. มีทรัพย์มาก
  ๒. มีข้าวของและอาหารเพียงพอ
  ๓. ได้โภคทรัพย์ไม่สิ้นสุด
  ๔. โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็ย่อมได้
  ๕. โภคทรัพย์ที่ได้ไว้แล้วก็ยั่งยืน
  ๖. หาสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างรวดเร็ว
  ๗. สมบัติไม่กระจัดกระจายด้วย ราชภัย โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือญาติฉ้อโกง
  ๘. หาทรัพย์ได้โดยไม่ถูกแบ่ง
  ๙. ได้โลกุตตรทรัพย์
  ๑๐. ไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มี
  ๑๑. อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข

  ผู้รักษาศีลข้อ ๓ คือ เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร
  ได้แก่เว้นจากการประพฤติผิดในการ (ไม่ทำชู้กับคู่ครองของผู้อื่น)
  ได้รับอานิสงส์ผลถึง ๒๐ ประการ (ปรมตฺถโชติกา) คือ
  ๑. ไม่มีข้าศึกศัตรู
  ๒. เป็นที่รักแห่งชนทั่วไป
  ๓. หาข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ อาศัยได้ง่าย
  ๔. หลับก็เป็นสุข
  ๕. ตื่นก็เป็นสุข
  ๖. พ้นภัยในอบาย
  ๗. ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นกะเทยอีก
  ๘. ไม่โกรธง่าย
  ๙. ทำอะไรก็ทำได้ โดยเรียบร้อย
  ๑๐. ทำอะไรก็ทำโดยเปิดเผย
  ๑๑. คอไม่ตก (คือมี สง่า)
  ๑๒. หน้าไม่ก้ม (คือมีอำนาจ)
  ๑๓. มีแต่เพื่อนรัก
  ๑๔. มีอินทรีย์ ๕ บริบูรณ์
  ๑๕. มีลักษณะบริบูรณ์
  ๑๖. ไม่มีใครรังเกียจ
  ๑๗. ขวนขวายน้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย หากินง่าย
  ๑๘. อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข
  ๑๙. ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร ๆ
  ๒๐. ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก

  ผู้รักษาศีลข้อที่ ๔ คือเว้นจาการพูดปด พูดหลอกลวงปลิ้นปล้อน
  ย่อมได้รับอานิสงส์ ๑๔ ประการ (ปรมตฺถโชติกา)
  ๑. มีอินทรีย์ ๕ ผ่องใส
  ๒. มีวาจาไพเราะสละสลวย
  ๓. มีไรฟันอันเสมอชิตบริสุทธิ์
  ๔. ไม่อ้วนเกินไป
  ๕. ไม่ผอมเกินไป
  ๖. ไม่ต่ำเกินไป
  ๗. ไม่สูงเกินไป
  ๘. ได้แต่สัมผัสอันเป็นสุข
  ๙. ปากหอมเหมือนดอกบัว
  ๑๐. มีบริวารล้วนแต่ขยันขันแข็ง
  ๑๑. มีถ้อยคำที่บุคคลเชื่อได้
  ๑๒.ลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกลีบดอกบัว
  ๑๓. ใจไม่ฟุ้งซ่าน
  ๑๔. ไม่เป็นอ่าง ไม่เป็นใบ้

  ผู้รักษาศีล ๕ คือเว้นจากการเสพสุราเมรัย สารเสพย์ติดทุกชนิด
  ย่อมได้รับอานิสงส์ ๓๕ ประการ (ปรมตฺถโชติการ)
  ๑. รู้กิจการอดีต อนาคต ปัจจุบันได้รวดเร็ว
  ๒. มีสติตั้งมั่งทุกเมื่อ
  ๓. ไม่เป็นบ้า
  ๔. มีความรู้มาก
  ๕. ไม่หวั่นไหว (ผู้ใดชวนในทางผิดไม่ร่วมมือด้วย)
  ๖. ไม่งุนงง ไม่เซอะ
  ๗. ไม่ใบ้
  ๘. ไม่มัวเมา
  ๙. ไม่ประมาท
  ๑๐. ไม่หลงใหล
  ๑๑. ไม่หวาดสะดุ้งกลัว
  ๑๒. ไม่มีความรำคาญ
  ๑๓. ไม่มีใครริษยา
  ๑๔. มีความขวนขวายน้อย
  ๑๕. มีแต่ความสุข
  ๑๖. มีอต่คนนับถือยำเกรง
  ๑๗. พูดแต่คำสัตย์
  ๑๘. ไม่ส่อเสียดใคร ไม่มีใครส่อเสียด
  ๑๙. ไม่พูดหยาบกับใคร ไม่มีใครพูดหยาบด้วย
  ๒๐. ไม่พูดเล่นโปรยประโยชน์
  ๒๑. ไม่เกียจคร้านทุกคืนวัน
  ๒๒. มีความกตัญญู
  ๒๓. มีกตเวที
  ๒๔. ไม่ตระหนี่
  ๒๕. รู้เฉลี่ยเจือจาน
  ๒๖. มีศีลบริสุทธิ์
  ๒๗. ซื่อตรง
  ๒๘. ไม่โกรธใคร
  ๒๙. มีใจละอายแก่บาป
  ๓๐. รู้จักกลัวบาป
  ๓๑. มีความเห็นถูกทาง
  ๓๒. มีปัญญามาก
  ๓๓. มีธัมโมชปัญญา (มีปัญญารสอันเกิดแต่ธรรม)
  ๓๔. เป็นปราชญ์ มีญาณคติ (เป็นคลังแห่งปัญญา)
  ๓๕. ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และรู้ในสิ่งอันเป็นโทษ

  ที่มา : http://www.kanlayanatam.com/sara/sara5.htm


  นานๆ ครั้ง แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านหลังนี้
  ขอฝากอะไรเล็กๆ น้อยๆ เอาไว้หน่อย

  อันที่จริงแล้ว เพียงแค่ต้องการแปะเสียงบรรเลง ฟังเพื่อผ่อนคลายเท่านั้นเอง

  แต่คิดไปคิดมา เอะ หาข้อความมาแปะหน่อยดีกว่า
  :)

 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,100
  บล็อก
  9
  สาธุคะ เข้ามาปฏฺบัติธรรมคะหนูจะพยายามคะเท่าที่ทำได้คะ เพลงประกอบก็ซึ้ง

 3. #3
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,766
  สาธุ นำหลายๆ อ.กันต์ ทั้งบกเพลง และเนื้อหาประกอบ

 4. #4
  สาธุ...อนุโมทนาบุญกับอ้ายบ่าวกันต์จ้า....เด็กน้อยมานั่งกินข้าวเที่ยงอ่านธรรม เคล้าเสียงดนตรีม่วนจ้า...พร้อมกับจินตนาไปว่านั่งกินข้าวใต้ไม้...กะยินเสียงนกร้องนำ...มาเด้อจ้ากินกับเด็กน้อย

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •