ทุกลมหายใจที่ฉันมีอยู่
อยากให้เธอได้รู้ว่าอยู่เพื่อเธอเท่านั้น
ไม่ว่าจะผ่านเวลากี่ร้อยคืนหมื่นวัน
ใจของฉันมีเธอเท่านั้นในหัวใจ
อยากให้เธอได้รู้บ้าง
แม้ระยะทางจะไกลห่างสักแค่ไหน
หากความจริงที่ฉันมีเธออยู่ในหัวใจ
คงพอทำให้ระยะทางที่ห่างไกลมาใกล้กัน

ระยะทาง...ไม่อาจกั้น