เห็นว่าขอนลอยน้ำอย่าคองดายว่าขอนดอกลางเทื่อลงแซ่น้ำหลายมื่อสิโป่งใบ
เห็นว่าเงินคำล้านเต็มถงอย่าฟ้าวองลางเทื่อถงขาดก้นสิจนฮ้ายเมื่อลุน
เห็นว่าได้หน่วยแก้วอย่าฟ้าวเปิบกะใจหลายลางเทื่อฮงฮงใสหน่วยขวางไผสิฮู้
เห็นว่าต้นยางน้อยกลางทางอย่าฟ้าวย่ำบัดเทื่อถอดยอดขาวบัดฮ่าทาวยอดดั้วยังสิได้ก่ายเกิน
เห็นว่ามีสุขแล้วบ่เหลียวแลพวกหมู่คันหากสุขบ่ล้วนสิเหลียวหน้าเบิ่งไผ
ในโลกนี้ห่อนอยู่เดียวเป็นอยู่แต่คนเดียวดายบ่ห่อนเป็นเมืองบ้าน
คันว่ามีผืนผ้าบ่หาแพรพาดบ่าสินุ่งตั้งแต่ผ้าไปได้ดั่งใด๋
เห็นว่ามีเฮือแล้วอย่าลืมแพฟากไม้ไผ่ตั้งแต่ฝนห่าล้านยังน้อมต่อของ
เห็นว่ายาวเฮือกเฮื้อยอย่าฟ้าวว่าปลาไหลลางเทื่อเป็นแนวงูสิตอดตายบ่ทันฮู้ แท้แหล้ว