เหนื่อยบ้างไหมที่เดินมาถึงวันนี้

เหนื่อยบ้างไหมที่เดินมาถึงวันนี้
อาจอ่อนหล้าเบื่อบ้างเป็นบางที
อย่าท้อถอยเลยคนดีขอให้ทน


อนาคตสดใสในภายหน้า
กำลังมาตามเวลาอย่าสับสน
แม้อาจเคยผิดหวังกับบางคน
จะผ่านพ้นไปได้ในสักวัน


อนาคตเป็นอย่างไรใครจะรู้
แต่ให้สู้เพื่อไปสู่สิ่งที่ฝัน
แม้เวลาอาจพาใจให้ลืมกัน
สำหรับฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนไป


หากเธอหาแห่งใดเป็นที่พึ่ง
ยามเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งหวั่นไหว
ยังมีฉันคนนี้นะคนไกล
คนที่เป็นคนใกล้_ที่ไกลเธอ

เหนื่อยบ้างไหมที่เดินมาถึงวันนี้