เป็นเหมือนกันไหม
ที่...เมื่อรู้สึก...รักใครสักคนขึ้นมา
ก็...อยากจะหยุดเพียงแค่เค้าคนนั้น
แต่...บางที
รูปแบบของความรัก
มันไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า
- อนาคตระหว่างกัน -
จะเป็นได้อย่างที่หวังไว้หรือเปล่าวันใดวันหนึ่ง
เมื่อความรักจบลง - จากลา
ทุกสิ่ง...ไม่เป็นอย่างที่เรา....หวัง
สิ่งที่เหลือทิ้งไว้
ไม่ใช่แค่ความทรงจำที่ปวดร้าวเพียงอย่างเดียว
- ความประทับใจ -
จาง - จางของความรู้สึกเก่า - เก่า
ก็ยังคงเหลือร่องรอยไว้กับเรา...เช่นกัน
อย่างน้อย - น้อย ก็ให้หัวใจได้รู้สึกว่า
ที่ผ่านมา... เราก็รักเป็น

ที่ผ่านมา... เราก็รักเป็น