เล่าเรื่อง : คุณวัฒนี ขอนวงค์
เรียบเรียง : เมตตาเจโตวิมุติ


คนญี่ปุ่น เปิดเสียงสวดมนต์เมตตาใหญ่ แอปเปิลขายเกลี้ยงไร่!!!


[WMA]http://www.archive.org/download/mettajetovimuti/Mettajetovimuti-Short_64kb.mp3[/WMA]

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ คุณทากาโตชิ ยานากิซาว่า คุณพ่อของนายยูจิ ยานากิซาว่า มาที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมงานแต่งงานของลูกชาย และคุณอัญชลี หาญลำยวง ได้มาพบอาจารย์

ซึ่งเดิมก่อนมาที่ประเทศไทย เขาก็บ่นว่า ทำงานแอปเปิลที่ไร่ค่อนข้างลำบากมาก เพราะแอปเปิลต้องขนไปส่งที่ส่วนกลาง เพื่อขายทอดตลาดอีกครังหนึ่ง ผลไม้ก็มีความเสียหายค่อนข้างมาก คุณวัฒนีได้ยินก็นึกถึงแผ่นซีดี เสียงสวดมนต์ บทเมตตาใหญ่ ของอาจารย์ เลยให้ คุณยานากิซาว่า ไป ๑ แผ่น "อะไรกันนี่" คุณยานากิซาว่าถาม คุณวัฒนีก็บอกใปลองเปิดดู

เมื่อกลับไปประเทศญี่ปุ่น คุณยานากิซาว่า ลองเปิดให้ไร่แอปเปิลฟัง ก็ต้องแปลกใจที่แอปเปิลลูกใหญ่ขึ้น และหอมหวานมาก ปกติต้องขนส่งลงตลาดส่วนกลาง และส่งต่อไปที่อื่น แต่หลังจากที่แอปเปิลฟังเสียงสวดมนต์ ขายหมดตั้งแต่ยกไปลังแรก ส่วนตอนนี้ ก็มาซื้อถึงไร่ เรื่องเกิดขึ้นไม่นาน แต่ตอนนี้ไร่ที่ค่อนขางลำบาก ค่าใช้จ่ายมาก ก็ค่อย ๆ ดีขึ้นแล้วค่ะ

อาจารย์บอกว่า อันนี้เป้นอานิสงส์การเปิดซีดีเสียงสวดมนต์ ยังไม่ได้สวด เพราะอ่านไม่ออก ถ้าสวดได้เองจะดีกว่านี้อยากให้ช่วยกระจายบทนี้ไปให้ทุกอาชีพ เพราะบทนี้เทวดาชอบฟังมากค่ะ การค้าจะได้เจริญ เศรษฐกิจในพื้นที่จะดี ขึ้นค่ะ (อย่าเพิ่งมองระดับไกลตัว เอาแค่ใกล้ ๆ ก่อนนะคะ)


ที่มา www.palungjit.com
Download : เสียงสวดมนต์เมตตาใหญ่ แบบพิสดาร (สวดอย่างย่อ)