คนที่บ่อาบน้ำจัก3มื้อ สิมีกลื่นที่เหม็นกุย หรือเหม็นคาว
เขาสิเอาไปเปรียบกับอีแร้ง เพราะแร้งนี้เป็นสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็น
ขนาดโตเดียวยังเหม็น คิดเบิ่งว่า
"แฮ้งเก้าโต" นี่สิเหม็นปานได๋