นับดูซิคุณเห็นจุดสีดำกี่จุด...(ปล.ถ้านับไม่ได้แสดงว่าสายตาคุณไม่ดี อิอิ)

มาวัดสายตากัน.....