เมื่อเริ่มรักผักขมยังว่าหวาน
ใจเบิกบานความรักช่างสดใส
แต่พอนานๆความรักก้อเลือนไป
ความห่วงใยบันทอนสารพัน
เมื่อใจหนึ่งกลับกลายมาเป็นสอง
สุขสมปองความรักน่าขบขัน
ต่างกับฉันความรักคือกันและกัน
ไม่มีวันจะปันใจให้กับใคร
จากวันนั้นถึงวันนี้ยังฉุกคิด
ยังตรึงติดปิดกลั้นความรักใหม่
ยังยึดติดกับรักเก่าเรื่อยๆไป
แล้วทำไมฉันต้องลืมไม่ลง
รักขม