โป้ยมาขอกล่าวต้านขานเอ่ยคำผญาเจรจาพาทีเรื่องราวให้เห็นแจ้ง
แถลงการณ์เป็นข้อพอให้เห็นเรื่องเผดียงลงบงซี้คดีข้อต่อเติม
โป้ยสิได้กล่าวเริ่มเสริมเรื่องเมืองกาสินธุ์เพิ่นว่าเมืองดินดำหากแม่นจริงคือเว้า
เมืองที่มีเขากลั้นเมืองสกลเขตด่านข้ามภูพานด่านด้าวหากเป็นแท้ถิ่นสกล
โป้ยก่ายออกดั้นด้นข้ามเขตเมืองอุดรจรเคหาลัดใส่เมืองกาสินธุ์ก้ำ
ลำปาวกว้างขวางกันสันเขื่อนไปเยือนศรีสะท้านเมืองบ้านเพิ่นซุ่มเย็น
ทางหัวใจตื่นเต้นได้เห็นถิ่นทางไกลเป็นนำสายใยฮักจั้งเที่ยวหายามเยี่ยม แท้แหล้ว