ยิ่งดั้นด้น ค้นหา ฟ้ายิ่งกว้าง
ใจอ้างว้าง เคว้งคว้าง ห่างจุดหมาย
ยิ่งสืบเสาะ เกาะเกี่ยว ยิ่งเดียวดาย
เหือดแห้งหาย โหยหา ว้าวุ่นทรวง

หนักเหนื่อยหน่วง ล่วงล้า ไขว่คว้าไล่
หม่นหมองไหม้ ใจหมาง ร้างลืมห่วง
กี่ฝนหนาว ร้าวร้อน ย้อนคำลวง
ล้านดาวดวง ห้วงหาว เรื่องราวรอย

เหน็ดเหนื่อยไหม เพียงใด มากมายหมด
ท้อรันทด จดจาร ผ่านเหงาหงอย
กี่วันวาร นานเนิ่น เกินรอคอย
หมื่นพันร้อย ยังน้อย ถ้อยคำวอน

ขอบฟ้านี้ อยู่ที่ใจ ใช่ไกลกว้าง
ระยะทาง ใช่ช่องว่าง ห่างกั้นขวาง
เหตุไฉน ทำไม ใจเปราะบาง
ให้จืดจาง ร้างรอย เพราะน้อยใจ