ไผมีรูปแห่พระเวสสันดร เข้าเมืองเอามาให้เบิ่งนำแหน่ ขอบคุณล่วงหน้าเด้อหล่าเอ้ย (ลุงพร)