เป็นคำกิริยา หมายถึง การเช็ด ให้หมด ให้สะอาด ให้เกลี้ยง
ใช้กับอวัยวะบางส่วนเท่านั้น ส่วนของที่จะนำมาแก้ง ส่วนใหญ่จะทำจากไม้
และโปรดหลีกเลี่ยงติวไม้ไผ่ เพราะอาจจะทำให้ได้รับอันตรายต่ออวัยวะนั้นและส่วนที่อยู่ใกล้เคียงได้
::)