หล้านางเอ้ย
คันบ่ได้อยู่ซ้อนบ่ขอซอนซ้อนผู้ใหม่สาววอยู่ในโลกนี้ขอซ้อนฮ่วมผู้ใด๋
ซาตินี้แม่นบ่ได้ซาติใหม่สินำหาสร้างผลาผลบุญส่งเถิงนางน้อง
อย่าได้มีแนวข้องสองเฮาพ้อกันใหม่เกิดอยู่ไกลฟากฟ้าให้มาพ้อพบกัน
ซาตินี้ฮักบ่ได้สิขออยู่คนเดียวบ่เหลียวแลแนมไผผู้อื่นมาแทนเจ้า
หนีไปจำศีลสร้างหาทางบุญเป็นที่เพิ่งปราถนาสืบสร้างกุศลยู้ส่งหา
ให้สุขขีสาเด้อหล้าซาติสิมาพ้อกันใหม่ใจอ้ายคิดถี่ถ้วนให้นวลน้องอยู่สบาย
อย่าได้มีเหตุฮ้ายครองคู่ให้สุขสมให้สมหวังความฮักเกิ่งกันเทิงสองก้ำ
ให้สำราญบาลเนื่อมโนในอย่าหมองล้าอ้ายขอลาเพียงท้อนี้สุขขีถ่อนเอิ้นสั่งลานางเอ้ย