เพียงแต่ทำ จิตให้ เป็นอิสระ
เพ่งตบะ หา”นิพพาน” ป่วยการหา
ไม่ต้องนั่ง ทำผะหงับ หลับหูตา
ส่งจิตหา ของจริง อย่างวิ่งวน ฯ

เพียงแต่ดู อยู่ที่เหตุ ที่มันติด
กี่ชนิด กี่ขั้น ชั้นเหตุผล
ตัดต้นเหตุ เรื่อยไป ให้แยบยล
ทุกประดล ผลเรื่องเหตุ เฉทให้พัง ฯ


อย่าสร้างกฎ เกณฑ์อะไร ใหม่ขึ้นมา
อย่ายึดแบบ ปรัมปรา เป็นบ้าหลัง
ดู เท่านั้น ! ดูให้ปะ อนิจจัง
จนกระทั่ง ทำให้จิต ไม่ติดวน


ปฎิเสธ ปฎิวัติ ขัดใจบ้าง
อย่าปล่อยวาง ห่างใจ ไร้เหตุผล
หากละเคย ความเคย ชินคงสิ้นคน
จากไกลตน หนทาง อย่างไม่รอ