ดีใจ........ที่วันนี้มีเธออยู่
เพราะถ้าไม่มีเธอ...ก็ไม่รู้จะไปทางไหน
ร้อยพันปัญหา........ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร
เพราะไม่มีใครเข้าใจฉัน..ได้อย่างเธอ
....กลายมาเป็นความเคยชินของชีวิต
........ เราแบ่งปันความคิด.....ความฝัน
ทุกข์ สุข สนุก เศร้า เราแลกกัน
มีรอยยิ้มแบ่งปัน แม้บางวันฉันมีน้ำตา.......
ขอบคุณที่วันนี้มีเธออยู่... แต่ก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหน....
ไม่อยากให้ถึงวันที่เธอบอก เธอต้องไป
ถึงวันนั้นเมื่อไหร่..ฉันคงกล้ำกลืนฝืนน้ำตา

ไม่รู้....เมื่อไหร่