ข้าจักวันทาน้อมพุทธคุณองค์ประเสริฐ
เทิงพระธรรมพร่ำพร้อมพระสงฆ์น้อมพร่ำกัน
ขอจงมาโฮมตุ้มบังเหตุโรคา
อย่าให้มีภัยสังแล่นกุมมาใกล้
สัพพะภัยให้ไกลเสี่ยงอันตรายไกลห่าง
โพยพยาธิฮ้ายหนีให้ห่างไกล
องกษัตริย์ธิราชไท้ขอน้อมเกศเกศา
ขอจงบารมีปกอย่ามียามฮ้อน
กราบบิดรมารดาเจ้ารวมปราชญ์ปางบรรพ์ พุ้นเด้อ
ครูอาจารย์ซื่นซมเซซ้อง
ข้าจักโฮมความฮู้เขียนผญาเติมต่อ
ขอให้ลุมาดแม้งสมข้าปราถนา
ขอให้ความคิดข้าเร็วไวใสส่อง
เป็นผญาค่องน่องให้คนได้ล่ำลือ พุ้นเด้อ