คิดว่า..ใกล้ ใจหวัง ฟากฝั่งฝัน
คิดว่า..วัน ข้างหน้า จักมาถึง
คิดว่า..คน ใกล้ชิด ใจติดตรึง
คิดว่า..หนึ่ง ดวงใจ มอบให้กัน


ยิ่งตามติด มิตรฝัน ยิ่งพลันห่าง
ยิ่งสรรสร้าง ยิ่งทำลาย ให้โศกศัลย์
ยิ่งทดท้อ ยิ่งทุกข์ทน หม่นจิตพลัน
ยิ่งอดกลั้น ยิ่งอดกอด ยอดพธู


เพียงแค่..เอื้อม ระอาเอือม สุดเอื้อมแล้ว
เพียงแค่..แวว ว่ารันทด อกอดสู
เพียงแค่..นี้ ฤดีตรม แล้วโฉมตรู
เพียงแค่..รู้ รักเรา ถูกเขาลืม. udorn.

************