มีบทกลอนมาฝากให้อ่านกัน (อ่านแล้วเศร้า)


> *พ่อทำงานอาบแดดถูกแผดเผา* ..... ลูกดื่มเหล้าฟังเพลง คลื้นเครงเหลือ

> แม่ขายผักกินข้าวเคล้ากับเกลือ ..... ลูกเอื้อเฟื้อพาสาวเที่ยวเลี้ยวโฮเตล

> พ่อหาเงินส่งลูกเรียนเพียรอุตส่าห์.......... ลูกติดยาคบเพื่อนชั่วมั่วให้เห็น

> แม่กระหายดื่มน้ำคลองตอนกลองเพล .......... ลูกทะเล้นจิบวายแดงแพงจับใจ

> พ่ออดอยากไม่เคยบ่นทนลำบาก........ ลูกมักมากเพศสัมพันธ์มันชิบหาย

> แม่ทอผ้าปลูกหม่อนหารายได้......... ลูกหญิงชายเที่ยวสนุกโรคติดตัว

> พ่อสูบน้ำเข้าแปลงนาปลูกข้าวกล้า.............. ลูกมัวเมาการพนันหมั่นหาผัว

> แม่หาบน้ำเลี้ยงเป็ดไก่ทำสวนครัว........ ลูกใจชั่วใช้เงินเพลินเดินหลงทาง

> พ่อขายวัวส่งควายเรียนเวียนศรีษะ......... ลูกตะกะกินฟาสฟู๊ตพูดกว้างขวาง

> แม่ปวดเมื่อยสู้งานหนักไม่ละวาง.......... ลูกสำอางใช้ของแพงแข่งสังคม

> พ่อผอมแห้งเรื่ยวแรงน้อยด้อยอาหาร ........... ลูกประพฤติอันตพาลล่าเสพสม

> แม่เป็นดอกทบต้นหมดอารมณ์ ........ ลูกเขี้ยวคมฆ่าพ่อแม่ก่อนแก่ตายfw/ rada ampansang