กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: วันวิสาขบูชา

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,603
  บล็อก
  197

  วันวิสาขบูชา


  วันวิสาขบูชาที่จะมาถึงนี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชาวพุทธอย่างไร และควรปฏิบัติตนอย่างไร........วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

  ........วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ( คือเดือน 6 ) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้
  ........1. ประสูติ เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางได้รับพระบรมราชานุญาต จากพระสวามี ให้แปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ซึ่งเป็นพระนครเดิมของพระนาง เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช จนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณอันประเสริฐสูงสุด) สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่าวันนี้เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า
  .........2. ตรัสรู้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี การตรัสอริยสัจสี่ คือของจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ของพระพุทธเจ้า เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ไม่มีผู้เสมอเหมือน วันตรัสของพระพุทธเจ้า จึงจัดเป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันที่ให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกชาวพุทธทั่วไป จึงเรียกวันวิสาขบูชาว่า วันพระพุทธ(เจ้า) อันมีประวัติว่า พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไป ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า "ฌาน" เพื่อให้บรรลุ "ญาณ" ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ อริยสัจ 4 หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่
  .....1. ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  .....2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
  .....3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ
  .....4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์
  ทั้ง 4 ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรม เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทรงค้นพบ เป็นสัจธรรมชั้นสูง ประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั่วไป
  .........3. ปรินิพพาน เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง ( ต้นสาละ คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญชาวพุทธทั่วไป

  .......วันวิสาขบูชา จึงนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงมนุษย์และสรรพสัตว์อันหาที่สุดมิได้ ธรรมเนียมการปฏิบัติในวันวิสาขบูชา เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงในรอบปี พุทธศาสนาชนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต (พระสงฆ์ สามเณร) หรือ ฆราวาส (ผู้ครองเรือน) ทั่วไป จะร่วมกันประกอบพิธีเป็นการพิเศษทำการสักการบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณา พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปโลก เมื่อวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงในวันเดียวกัน ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในรอบปี คือ เวียนมาบรรจบในวันเพ็ญวิสาขบูชา กลางเดือน 6 ประมาณเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนของไทยเรา ชาวพุทธทั่วโลกจึงประกอบพิธีสักการบูชา การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา แบ่งออกเป็น 3 พิธี คือ
  …...1.พิธีหลวง ( พระราชพิธี )
  …...2.พิธีราษฎร์ ( พิธีของประชาชนทั่วไป )
  …...3.พิธีของพระสงฆ์ ( พิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้ )

  การประกอบพิธีและบทสวดมนต์ในวันวิสาขบูชา
  …...1. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
  …...2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  …...3. ไปเวียนเทียน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  …...4. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
  …...5. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ


  ที่มา:
  ประเพณี พิธีมงคล และวันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2539.
  ประเพณีและพิธีมงคลไทย. กรุงเทพฯ : ธรรมบรรณาคาร, 2518.  วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

 2. #2
  น้ำตาล
  Guest
  ขอบคุณจ้าที่นำบทความสาระดีๆมาให้อ่านจ้า...:g:g

 3. #3
  Super Moderator
  Guide & Photographer
  สัญลักษณ์ของ เจ้าซายน้อย
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อยู่ในใจเสมอ
  กระทู้
  1,550

  ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์

  ชาวบ้านมหาที่รัก.....................มาทักทาย
  ขณะข้างนอก.........................ยอดไม้ล้วนไหวสั่น
  วิสาขะคืนนี้ไม่มีจันทร์................ด้วยเมฆบดบังมันจนมืดมิด
  ใช่ ตะวันไม่เคยดับ...................แต่จันทรานั้นกลับมืดสนิท
  เพียงอีกคืนหนึ่งหรอก-รออีกนิด....จันทร์จะกลับมีชีวิตเช่นตะวัน
  เถอะถึงเราคนข้างแรม................ย่อมยังมีจันทร์แจ่มมาปลุกขวัญ
  คืนมืด ใช่มืดชั่วนิรันดิ์.................คืนไหน คืนนั้น ย่อมหวนคืน
  ขอเพียงเรายังคงมีวิต................ไม่มีใครไม่คิดลืมตาตื่น
  ถึงช่วงก้าวสับสนก็ทนกลืน...........ดูนั่นใครทนฝืนกลืนน้ำตา
  น้ำตานั้นดื่มกินได้ต่างข้าว............เพื่อชีวิตยืนยาวแสวงหา
  พันธกิจบีบคั้นพันธนา.................ไปจนกว่าบรรลุโลกนามสมมุติ
  ใครบ้าง-อิสระได้อย่างนก............ที่ว่ายโผผกไปสูงสุด
  แต่เมื่อโลกคืมือคอยยื้อยุด...........นกย่อมมีวันหยุดลงผ่อนพัก
  ใครบางคนเคยพูดไว้เช่นนั้น..........นกมีขาเหมือนกัน-ผมตระหนัก
  สิ่งสำคัญ-ชีวิตนี้คือที่รัก...............จะถนอมกล่อมฟักมันอย่างไร
  เถอะ แต่ละคนต่างมีทาง..............จะสุขบ้างทุกข์บ้างอย่าสงสัย
  เถอะ แต่ละคนต่างมีใจ................จะปวดร้าวแค่ไหนไม่เกินร้าว
  เมื่อเราต่างรักในวิถี.....................ย่อมแต่นกเท่านั้นจักเหินหาว
  (หรืออาจมีลูกไก่ไปเป็นดาว).........จะเจ็บปวดรวดร้าวก็อย่างนก
  บนเส้นทางโบยบินเหนือยอดตึก......คิดถึงคุณโดยสำนึก-ใช่ตระหนก
  เมื่อผมเองยังดั้นฝ่าเหนือป่ารก........ยังยิ้มหัวทำตลก-ก็เท่านั้น
  คิดถึงคุณผ่านมิติสุญญากาศ...........ไม่เสียชาติเกิดในยุคโลกสร้างสรรค์
  ผมก็มีอีแมวแล้วเหมียนกัน.............ไว้วันหลังสักวันลองส่งดู
  preechab@pttep.com...........เปิดรับข่าวทุกคน หล่อ-ไม่หล่อ-สวย-ไม่สวย-ขาว-งาม-หรู
  เอาละ...ผมจะปิดหน้าต่างบานประตู...วิสาขะรุหรู่ขอตัวนอน...

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •