คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยคอลเลจ โรงพยาบาลลอนดอน ศึกษาพบด้วยความสะอิดสะเอียนว่าแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โสโครกยิ่งกว่าที่นั่งของโถส้วมเสียอีก


คณะนักวิจัยได้ตรวจความสะอาดของแป้นพิมพ์ โดยใช้ไม้พันสำลีเช็ดๆ ตามพื้นผิว แล้วเอาไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า ล้วนแต่มีเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษขึ้นได้ โดยเฉพาะแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง ในจำนวนที่ตรวจ 33 เครื่อง ถือได้ว่าถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีเชื้อโรคอาศัยอยู่มากกว่าที่พบตามที่นั่งของโถส้วมกว่ากันถึง 4 เท่า นักจุลชีพวิทยาถึงกับต้องสั่งให้กำจัดแป้นพิมพ์ชุดที่พบว่าโสโครกที่สุด โดยให้ถอนออก และกักเก็บเอาไว้ชั่วเวลาหนึ่ง ก่อนจะนำไปทำความสะอาดให้หมดจด

ดร.วิลสันนักจุลชีพวิทยาที่ปรึกษามหาวิทยาลัย กล่าวว่าแป้นพิมพ์ที่สกปรกเหล่านี้ หากว่ายืมกันใช้ก็อาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อโรคให้กับบรรดาพนักงานสำนักงานได้ “หากว่าได้เห็นสิ่งที่เจริญงอกงามอยู่ตามแป้นพิมพ์ เชื่อได้ว่าก็อาจจะพบมันอยู่ในจมูกและลำไส้ของผู้ใช้ด้วย เกิดใครในสำนักงานเป็นหวัดหรือเป็นโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ ก็จะติดต่อกันได้จากแป้นพิมพ์”

พร้อมกันนั้นบรรณาธิการของนิตยสารคอมพิวเตอร์ผู้หนึ่ง ก็ได้แนะนำผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า “ควรจะรักษาแป้นพิมพ์ให้สะอาดเอี่ยม เป็นของไม่ยาก และยังจะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ กลายเป็นเครื่องบ่อนทำลายสุขภาพด้วย”.


ขอขอบคุณ : www.thairath.co.th