เด็กน้อยจากทุ่งนา เดินทางสู่มหานครแสนวิไล
ระยะทางแสนยาวใกล จากท้องนาไปเพราะความจน