ไซบือกะแปลว่า สะดือ
ขี้ตะแร้ กะแปลว่ารักแร้ อิอิๆๆๆ