กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: **เกมส์คุณธรรม จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม**

Blogger
 1. #1
  มิสบ้านมหา 2008 - 2009 สัญลักษณ์ของ หมูหวาน
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  กระทู้
  1,478
  บล็อก
  5

  **เกมส์คุณธรรม จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม**


  วัตถุประสงค์
  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งหนึ่ง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่สำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในอนาคตและปัจจุบัน และด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงทำให้เกิดการพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ตามกัน และหนึ่งในเทคโนโลยีดังกล่าว ก็มีเรื่องของเกมส์ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัจจุบัน ได้มีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ นำเกมส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเข้ามาให้บริการที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดทั้งกระแสบวกและลบ ออกมาในสังคมอย่างต่อเนื่อง ว่าเกมส์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการนำเข้ามาเหล่านั้น เจตนามุ่งเน้นทำกำไรจากการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง มากกว่าจะช่วยในการพัฒนา ทักษะ หรือช่วยในการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม โดยที่ เกมส์ส่วนมากค่อนไปในทางการสร้างความรุนแรงในการต่อสู้ทางพละกำลัง การแข่งขัน แก่งแย่งและช่วงชิงให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน ตรงกันข้ามกับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันของคนในสังคมไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการมอมเมาเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นคนที่ละเลยไม่สนใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของผู้ปกครอง บิดา-มารคา ก็ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมากเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อและเล่นเกมส์เหล่านั้น
  ดังนั้น กรมการศาสนาในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางในการนำหลักธรรมผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ เด็กและเยาวชน สามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กว่าที่เป็นอยู่ กรมการศาสนาจึงเล็งเห็นว่าน่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยกระตุ้น จิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชน รู้จักใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ ขณะเดียวกัน ทางกรมการศาสนาก็ยังสามารถสอดแทรกเนื้อหา คำสอน หรือหลักการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ผ่านสื่อ ในรูปแบบของเกมส์ได้อีกทางหนึ่ง จึงได้มีโครงการจัดทำ เกมส์ ต้าน เกมส์ (Game Anti Game) ภายใต้ชื่อว่า เกมส์คุณธรรม Ethic Game (ชื่อสมมุติ) ออกมาเพื่อช่วยเยาวชนที่มีอายุตำกว่า 10 ปีได้เรียนรู้และเป็นคนดีในสังคมรุ่นต่อๆไป และนอกจากนี้หาก โครงการ เกมส์ต้านเกมส์ ในเยาวชนอายุ 10 ปีสำเร็จลุล่วงไปได้

  เนื้อเรื่อง
  เนื่องจากหลวงตาเป็นพระภิกษุที่สมณะ เป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป ท่านออกปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่ขาดสาย เช่น ออกบิณฑบาต ไปเทศนาสั่งสอนประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ศาสนา บางครั้งก็ออกธุดงค์ไปตามที่ต่าง ๆ โดยมีเจ้าชาญเด็กกำพร้า (เจ้าแกละ) ที่หลวงตารับอุปการะไว้อบรมสั่งสอน เจ้าแกละเป็นเด็กฉลาดยึดถือเหตุผลเป็นหลัก มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันชื่อหนูนา เป็นเด็กช่างประจบ ช่างสังเกต มีความอยากรู้อยากเห็นต้องการพบพ่อแม่ที่ทิ้งไว้เหมือนกัน หนูนาอาศัยอยู่กับคุณยายที่ชอบเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เจ้าแกละต้องติดตามหลวงตาไปตามที่ต่าง ๆ ทุกครั้ง และบางครั้งคุณยายจะให้หนูนาติดตามหลวงตาไปพร้อมเจ้าแกละด้วยเพราะต้องการให้ได้ไปพบญาติในทิศทางที่หลวงตาผ่าน และเจ้าพะโล้ (เจ้าอ้วน) เป็นลูกเศรษฐี โดยเศรษฐีผู้เป็นพ่ออยากให้เจ้าพระโล้มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมจึงฝากให้หลวงตาช่วยอบรมสั่งสอน คอยติดตามรับใช้หลวงตา ซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นทำให้พบเห็นและได้ประสบการณ์ต่าง ๆ เกิดเป็นปริศนาเกมส์ให้แก้ไขอยู่ตลอดทาง โดยมีหลวงตาคอยชี้ทางที่ถูกที่ควรให้เสมอ
  หลวงตาจึงได้เผยแผ่พระศาสนาอย่างที่ตั้งใจไว้ ส่วนเด็ก ๆ จะได้ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการไว้หรือไม่ ต้องติดตามและช่วยแก้ไขปริศนาให้จงได้

  • สามารถดาวน์โหลดเกมส์คุณธรรม ที่เว็บไซต์ http://www.khondee.net/game/game.html หัวข้อ download game (ไฟล์ .rar) โดยสามารถโหลดโปรแกรม WINRAR ได้ที่ เว็บไซต์กรมการศาสนา
  • สามารถสอบถามเกี่ยวกับเกมส์คุณธรรมได้ที่สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา โทร 0-2422-8812-16
  • สอบถามปัญหาการติดตั้งเกมส์ โทร 0-2422-8787  ภาพเกมส์ตัวอย่าง

  **เกมส์คุณธรรม จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม**

  ที่มา:http://www.khondee.net/

 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวชัยภูมิ
  วันที่สมัคร
  May 2007
  กระทู้
  550
  เกมส์นี้เคยเล่นอยุ่ เป็นที่ใช้ปัญญาและความคิด

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •