ใจดำแท้นอหล่าโทรหามิดอิ่มสิ่ม
แม่นเจ้าอิ่มเปิดอ้ายชายพี้เรื่องอีหยัง
โทรไปหาแต่ละครั้งปฏิเสธทางสาย
แม่นยากหลายหรือใดน้อหรือแม่นรอสายเว้า
ยามเมื่อชายโทรเข้าสัญญาณเซาขาดติดต่อ
มาคักหลายกะด้อนอใจเจ้าซ่างดำ
อยากเว้านำพอหายกลุ้มปัญหาสุมพอได้ซ่วง
สังมาใจบ่กว้างสีนเ-่ยนฮ่อมปลาย
พี่คือบ่ได้ฮ้ายลวงหลอกแนวใด
นางคือมาเป็นไปต่างหลังคราวกี้
หรือแม่นมีคนเว้าทางเขาสับส่อ
หรืออ้ายดีบ่พอเจ้าจั่งตัดขาดบั้นผันปี้นเปลี่ยนไป