เปลี่ยนสีเหรียญ 2 บาทใหม่ เป็นสีเหลืองเพื่อไม่ให้สับสน
> ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมช.คลัง เปิดเผยเมื่อวัน
> ที่ 11 เมษายน ว่า เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาเหรียญราคา 2 บาท ที่
> สังเกตได้ยากเวลาใช้ทอนเงินเนื่องจากมีลักษณะไม่แตกต่างไปจาก
> เหรียญ 1 บาท ทำให้ประชาชนทั่วไปและพ่อค้าแม่ค้าเกิดความสับสนใน
> การแยกแยะเหรียญ กรมธนารักษ์จึงเปลี่ยนสีของเหรียญ 2 บาท จาก
> ปัจจุบันสีเงินเป็นสีเหลือง โดยมีส่วนผสมโลหะผสมทองแดง นิกเกิล
> และอะลูมิเนียม ซึ่งทนทานกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า คาดว่าเหรียญ 2
> บาทรุ่นใหม่นี้จะนำออกมาใช้ได้ ในเดือนกันยายนนี้
> รมช.คลังกล่าวว่า ปัญหาหลักของการใช้เหรียญคือ
> ประชาชนเกิดความสับสน ทั้งที่ก่อนการผลิตเหรียญออกมาใช้นั้น ได้ผ่าน
> การทดสอบแล้วว่ารูปร่างและหน้าตารวมทั้งขนาดมีความต่างกัน แต่เมื่อ
> นำมาใช้จริง กลับมีปัญหาเรื่องความใกล้เคียงของเหรียญ จึงเปลี่ยนรูป
> แบบใหม่เป็นสีเหลือง แต่เป็นขนาดเดียวกับเหรียญ 2 บาท รูปแบบเดิม
> และกรมธนารักษ์จะไม่มีการเรียกเก็บคืนเหรียญ 2 บาทรูปแบบเดิมที่
> หมุนเวียนอยู่ในตลาดกลับ ประชาชนยังคงให้ใช้จับจ่ายได้ตามปกติ แต่
> จะไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วเพื่อให้เหรียญดังกล่าวหายออกไปจากระบบเอง
> ทั้งนี้ การที่กรมผลิตเหรียญ 2 บาทออกมาใช้นั้นเพื่อต้องการที่จะลดต้น
> ทุนการผลิตเหรียญ 1 บาทลงและเพิ่มปริมาณเหรียญ ในระบบให้มากขึ้น
> หลังจากที่มีปัญหาเหรียญขาดตลาดมาเป็นเวลานานแล้ว
> สำหรับเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนนำเงินเหรียญออก
> มาจับจ่ายใช้สอย ร.ต.หญิงระนองรักษ์กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือเป็น
> อย่างดี เป็นผลจากการกระตุ้นและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้
> ยอดจ่ายแลกเหรียญในเดือน มี.ค. 51 เพิ่มขึ้นจากเดือน
> ก.พ.ประมาณ 7.5ล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 6% เป็นไปตามความต้อง
> การของผู้ใช้เหรียญ และยังสามารถรับคืนเหรียญที่ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อนำ
> กลับมาจ่ายแลกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นอีก นับได้ว่าโครงการนี้
> ค่อนข้างประสบผลสำเร็จพอสมควร