ฮือ ฮือ ฮื่อ ฮื่อ ฮื่อ......เจ้าเนื้อละมุนเอย
เจ้าเนื้ออุ่นเหมือนสำลี
แม่มิให้ใครต้องแม้ว่าเจ้าจะหมองศรี
โอ้คนดีของแม่เอย
ดวงใจดวงน้อยของแม่
เฝ้าดูแลให้ความรักดังชีวัน
ด้วยชีวิตและด้วยดวงจิตผูกผัน
ลูกคือที่สุดแห่งฝันรักคงมั่นสวยงาม
แม่หนาวเพื่อให้ลูกอุ่น
แม่หิวเพื่อลูกอิ่มหนำ
แม่ยอมทุกเพื่อลูกสุขล้ำ
แม่ยอมทำให้ลูกสุขใจ
บุญคุณค่าน้ำนมแม่
เฝ้าดูแลไม่อาจทนแทนใดใด
แม่เพียงหวังให้ลูกมีสุขสดใส
ก็คือความสุขแห่งใจโดยไม่ต้อง....ตอบแทน
[FM]http://media.imeem.com/m/4ViA9IvtWF[/FM]