เกลี้ยงออดหลอด ปลอดอ้อยซ้อย เสมอดังตองตัด
ผัดต้ะเป็นบ่าวมา กะบ่มีเมียซ้อน
ผัดต้ะเป็นกอขึ้น บ่มีเครือสิเกี่ยวอุ่ม
ผัดต้ะเป็นพุ่มไม้ เครือสิหุ้มกะบ่มี