หากวันนี้เราต้องจากลา
ฉันยังมั่นใจเสมอว่า..เธอ..จะคิดถึงฉัน
เพราะตลอดเวลาที่เราอยู่ร่วมกัน
นั่นคือสีสันชีวิตที่ไม่อาจลืมเลือน
เธอเป็นคนหนึ่งในใจ
ที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นเพื่อน
แม้เราต้องจากกันกี่ปีกี่เดือน
อดีตยังคงย้ำเตือนถึง..ความผูกพัน
คิดถึงฉันหากวันใดเธอเงียบเหงา
ฉันจะเป็นคนเก่ากลับมาใหม่
วันที่เธอขาดคนคอยเข้าใจ
ฉันพร้อมให้ในสิ่งที่เธอต้องการ
คิดถึงฉันหากวันใดเธอทุกท้อ
ฉันจะขอมาเคียงข้างร่วมทางฝัน
วันที่เธอขาดคนร่วมผูกพัน
โปรดรับรู้ยังมีฉันนั้นอีกคน

เธอเป็นคนหนึ่งในใจ....