ฉันรอใครที่อยู่ใกล้ตรงขอบฟ้า
ที่มิอาจก้าวข้ามมาหาฉันได้
เป็นดวงดาวที่กระพริบจากในใจ
ส่งความหมายว่าคือเธอนั้นแน่นอน
บางทีทางอาจไกลเกินใจฝัน
มีขวากหนามขวางกั้นฝันโรยอ่อน
มีเพียงแสงแจ่มจ้าตะวันรอน
กับใจที่รุ่มร้อนเหลือคณา
คนที่ใช่ไม่อาจคว้ามาแนบได้
คนที่ใกล้มิใช่ใครที่ฝันหา
จะนับหนึ่งคงต้องใช้วันเวลา
ฉันมิกล้าเพราะกลัวผิดต่อจิตใจ

รอเธอ ณ ที่ขอบฟ้า..