ปาฏิหาริย์พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์

ปาฏิหาริย์พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ที่เราลืมไม่ได้ก็คือองค์พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ ที่เรามองเห็นยืนสูงสง่างาม เย้ยฟ้าท้าดินอยู่นั้น ท่านเป็นครูสอน เป็นครูจูงจิตวิญญาณของคนทุกรูปทุกนาม คนเราทุกคนมีอวัยวะ ร่างกายยาววาหนาคืบ มีมือมีเท้า ซึ่งเป็นมรดกที่พ่อแม่ท่านมอบให้ ใช้ไปจนวันตายก็ไม่หมด มีมือมีเท้าขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ พอเดินก็ให้เดินพอยืนก็ให้ยืน พอวิ่งก็ให้วิ่ง ยืนไปไหน ที่ไหน เดินไปไหน ที่ไหน งานของเราอย่าให้บกพร่องตามฐานะหน้าที่ อย่าทำตีนอ่อน มืออ่อน นอนเลี้ยงความขี้เกียจ ถ้าเราได้คิด ได้สังเกตองค์พระท่านจะรู้แท้แก่ใจว่า ท่านเป็นพระปางประทานพร ใช้ความนึกคิดสักหน่อย ก็คล้าย ๆ กับท่าน พูดว่า ขอให้ลูกทั้งหลาย จงอย่าทำหน้าที่ให้บกพร่อง พอยืนให้ยืน พอเดินให้เดิน พอวิ่งให้วิ่ง ไปหาการหางานจับจอบจับเสียม ตลอดถึงทำภาระหน้าที่ของตัวเองอย่าให้บกพร่องนะลูกนะ เพื่อความอยู่สุขสบาย เพื่ออยู่รอดปลอดภัย เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขของตัวเอง ของครอบครัว ของสังคม องค์พระท่านยกมือขวาขึ้นเหมือนท่านพูดกับเราอย่างนั้น คุณความดีขององค์พระหรือเทพผู้รักษาองค์พระมีอย่างไร จะขอเล่าให้ฟัง ที่เป็นผู้อยู่ใกล้ชิด เริ่มแรกที่มาอยู่ตลอดถึงปัจจุบัน พระ เณร แม่ชีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีไม่มีใครประสบปัญหาเจ็บป่วย ล้มหมอนนอนเสื่อจนหามกันส่งโรงพยาบาลไม่มีเลย คนที่มาเที่ยวบานคนมาทำล่วงเกินบางอย่าง เช่น มีบางคนมาขโมยกินของในบริเวณวัดไม่ได้รับอนุญาตก่อน ชักดิ้นชักงอไปก็มี ตอนหลัง ๆ ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่า ของในวัดทุดอย่างปลูกแผ่เมตตา คนเขามากิน ขอก็ช่าง ไม่ขอก็ช่าง แผ่เมตตาเขาไป อย่าถือสาหาความกับเขาอภัยเขาเถอะ ต่อมาเรื่องกินของแล้วชักดิ้นชักงอไม่เกิดขึ้นอีก

ครั้งหนึ่ง มีคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร พากันมาทอดที่ อ.หนองบังแดง เมื่อทอดผ้าป่าเสร็จแล้วขากลับพากันมาแวะเที่ยวที่วัด สนุกสนานพอสมควรแล้วก็พากันเดินทางกลับกรุงเทพฯ รถก็วิ่งตามถนนไป พอไปเลยสระบุรีไปได้ไม่เท่าไร รถวิ่งดี ๆ ก็มาหยุด ชะงักเอาเฉย ๆ ช่างแก้ไขยังไง ๆ ก็ไม่สามารถจะทำให้รถวิ่งต่อไปได้ แก้จนหมดความสามารถของช่าง ดูสภาพของรถก็ไม่มีอะไรผิดปกติที่ตรงไหน พอดีมีคน ๆ หนึ่งซึ่งเป็นคนทางถิ่น อ.หนองบัวแดงนี้เอง แกคิดขึ้นมาได้ก็ถามหมู่คณะที่มาด้วยกันว่า พวกเราที่มาทุกคนนี้มีใครบ้างที่ทำอะไรล่วงเกินไม่ดีไม่งามบ้าน ตอนที่เราแวะเที่ยวชมวัดผาเกิ้งนั้น ก็มีเสียงตอบมาว่ามี พวกเราก็นำเหล้าเข้าไปดื่ม และสรวลเสเฮฮากันในบริเวณวัด เสร็จแล้วคนที่ถามนั้นก็พูดขึ้นว่า นั่นแหละพวกเราพากันทำผิดล่วงเกินที่วัด จึงทำให้รถหยุดวิ่งอยู่ขณะนี้ แล้วแกก็อธิษฐานขึ้นว่า ถ้าเป็นเพราะพวกเราได้ล่วงเกินสถานที่ ก็ขอสารภาพผิด ขอเทวดาฟ้าดินเป็นพยานว่าเราทำผิดล่วงเกินสถานที่ และขอโทษขออภัย ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้พวกเราที่ทำลงไปเพราะความไม่รู้ ขอให้รถวิ่งไปได้ตอนหลังจะนำสิ่งของมาขอขมาโทษ พออธิษฐานเสร็จรถก็วิ่งเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้สุดวกสบายเหมือน ปาฏิหาริย์ ตอนหลัง คน ๆ นั้น ก็นำผ้าไตร และอาหารหวานคาวมาแก้บน และได้มาเล่าความเป็นไปให้ฟัง นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับองค์พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์

นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีสิ่งน่าอัศจรรย์ อีกเรื่องหนึ่ง ประมาณปี พ.ศ. 2523 เขาเตรียมทำถนนลาดยางตรงผ่านเขา ก็มีการระเบิดหิน ปกติการระเบิดหินนั้น เมื่อทำการระเบิดก้อนหินน้อยใหญ่จะปลิวว่อน ทุกครั้งที่ระเบิดพนักงานเขาจะเตือนพระ เณร แม่ชี ให้หลบก้อนหิน โดยสั่งให้ไปหลบใต้ถุนกุฏิ พอเสียงระเบิดตูมก็จะมีก้อนหินน้อยใหญ่ปลิวว่อน และก้อนหินเหล่านั้นจะปลิวว่อนไปตกทั่วบริเวณวัด เล่นเอาสังกะสีกุฏิและศาลาทะลุเป็นช่องน้อยใหญ่ ประมาณถึง 20 กว่าหลัง ซึ่งเมื่อทางคณะบริษัทเขาหยุดระเบิดแล้ว เขามารับซ่อมให้ ก้อนหินน้อยใหญ่เหล่านั้นปลิวกระจายทั่วบริเวณรอบ ๆ องค์พระ ดูว่าจะกระทบส่วนไหนขององค์พระไม่มีเลย เป็นที่น่าอัศจรรย์ องค์พระมิได้เป็นอันตรายจากก้อนหินเหล่านั้นเลย เหมือนกับเทวดาฟ้าดินท่านคุ้มภัยจากก้อนหินให้อย่างดี

ที่ได้นำมาเล่า เพื่อยืนยันว่า ของสูงค่าที่เกิดขึ้นจากศรัทธาที่บริสุทธิ์ จากสายธารศรัทธาของคนจำนานมากเป็นของสูงค่า คู่ควรที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามควรช่วยกันหวงแหนและรักษา ไม่ใช่จะหวงแหนรักษาเฉพาะมนุษย์ แม้เทวดาฟ้าดินท่านก็คุ้มกันหวงแหนรักษาด้วย ภูมิเจ้าที่ อารักษ์ เทวดา ที่นี่ท่านเคร่งทางศีลทางธรรม และพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองผู้มีจิตเป็นกุศลศรัทธาสัมมาทิฐิด้วย ปัญหาทั้งหลายอุปสรรคทั้งหลาย สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่จะพึงมี เพราะคนสร้างขึ้น เพราะจิตล้วนต่ำช้าหยาบคาย สิ่งที่ว่ามาเหล่านี้ก็จะพ่ายแพ้ไปในที่สุดเพราะอานิสงส์หรือบารมี เป็นสถานประดิษฐานศาสนะธรรม คำสอนของพระบรมศาสดาที่ประทานเอาไว้ ขอพระสัทธรรมคำสอนจงเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่คู่โลก พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าสัจธรรมคำสอนของพระจะเจริญงอกงามไพบูลย์ไพบูลย์เป็นมิ่งขวัญคู่โลกได้ เพราะพุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และผู้ที่จะทำลายสัจจธรรมให้เสื่อมไปไม่มีใครอื่นนอกจากพุทธบริษัททั้ง 4 ขอเราทุกท่านโปรดส่งเสริมให้จงดี ช่วยกันรักษาศาสนธรรมเอาไว้ให้คนดู โดยการส่งเสริมสนับสนุนการประพฤติดี ประพฤติชอบไม่เช่นนั้นศาสนาจักไม่เหลือหรอ จักเหลือแต่โบสถ์ เหลือแต่ศาสนา กุฏิ เหลือแต่พระพุทธรูป เหลือแต่พระธรรมคำภีร์ เหลือแต่นักบวชครองผ้าเหลือง แต่ศาสนาจักไม่เหลือ ขอยุติการเล่าประวัติวัดชัยภูมิพิทักษ์ ผาเกิ้ง และ ประวัติ พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ แต่เพียงเท่านี้ ขอทุกท่านผู้อ่านบทความนี้ จงเจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญลาภ เจริญยศ เจริญทรัพย์สิน เงินทองไปมาเทมา อยู่สุขสบายอย่าเจ็บอย่าไข้ทุก ๆ คนเทอญ......เอวัง โหตุจาก...พระมหาวิฑูรย์ สิทธิเมธี...วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ