ฝากลำนำ คำกวี ไมตรีจิต
มอบแด่มิตร ผู้วาดหวัง สู่ฝั่งฝัน
ตื่นเถอะหนา โป๊ยก่ายจ๋า อย่ารำพัน
ชีวิตมัน ก็อยางนี้ มีมุมมอง

อมตะ รักมั่น มันของแน่
ปักดวงแด แน่นหนึ่งใน ไม่มีสอง
นิยามรัก คติฝัน มั่นหมายปอง
คราเมื่อลอง ของจริง มิอิงกัน

ฝากลำนำ คำกวี ที่รำลึก
โปรดจงตรึก ไตร่ตรอง ครองใจมั่น
จริงกับฝัน ฝันกับจริง ยิ่งไกลกัน
ตื่นจากฝัน เถิดหนา อย่าอาวรณ์.

*******
udorn.